aşhana at

[aşha:na]

Köpçülik üçin nahar bişirilýän ýer, naharhana.

  • Biz tutuş demirden edilen aşhana gelýäris. (M. Gorkiý, Eserler)

  • Diňe çaýhanalar, aşhanalar, käbir ownujak meýdan dükanlary açykdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)