aňtalmak işlik

Gözlenmek, yzarlanmak.

  • Diýmeli, aňtalmakda, sürgünlerde çekilen azaplar biderek gitmändir! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)