aňmak işlik

[a:ňmak]

  1. Düşünmek, akyl ýetirmek.

    • Söz manysyn aňyp, biraz köşeşsin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Duýmak, bilmek, syzmak.

    • Jygaly beg agtygynyň howsala düşenini aňdy. («Görogly» eposy)