aňlamak işlik

[a:ňlamak]

  1. Düşünmek, akyl ýetirmek.

  2. Aňmak, bilmek, duýmak, syzmak.

    • Muny aşakdaky ýaly lälelerden hem belli bir derejede aňlamak bolýar. («Edebiýat»)