at

[a:ň]

  1. Pikir, , düşünje.

    • Her işiňde kuwwat berýär aň saňa. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  2. Huş, akyl.

    • Ýykylýan, iňleýän hatda ölýän hem, Ýeňişden özgesi gelmeýär aňa. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

    • Ak gireni bilen aň girmez. (nakyl)

aňyňy ýitirmek

Akyldan azaşmak, akylyňy aldyrmak.