aýyklaýjy

aýyklaýjy sözler

Grammatik termin Sözlemde eýä, habara ýa-da özara biri-birlerine baglanyp, olary aýyklap olar dogrusynda belli bir soraga jogap bolup gelýän sözler.

  • Aýyklaýyjy sözler hakynda umumy maglumat.