aýterek

[a:ýterek]

Oglan-gyzlaryň iki tarap bolup «kim bilmeşek» diýen ýaly sanawaçly oýnalýan oýunlarynyň ady.

  • Aýterek, günterek, Bizden size kim gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aýterek - aýteregi.