aýrylyşmak işlik

 1. Çat açyp, ýarylyp başlamak.

 2. Biri-birinden aýrylmak, aýrylyp gitmek.

  • Onuň bilen aýrylyşanda, özünde nähilidir bir ýeňillik syzdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Bu kitaby göreniňden soň, sen menden aýrylyşyp bilmersiň-diýdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 3. Özbaşdak hojalyk bolmak.

  • Ol ene-atasy bilen aýrylyşyp, öýli-işlikli boldy.

 4. seret aýrylmak

  • Maşgalanyň aýrylyşmak gorkusy ýüze çykýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)