aýryk

Çat açan ýer, jaýryk, ýaryk.

  • Köne galanyň diwarlary tutuş aýryk atypdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aýryk - aýrygy.