aýry-aýry

  1. Başga-başga, dürli-dürli.

    • Ministrligiň aýry-aýry kärhanalary önümçilikde täze zähmet üstünliklerini gazanýarlar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

    • Şol habara her kim aýry-aýry baha berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Özbaşyna, özbaşdak, başga-başga.

    • Biz aýry-aýry tamlarda ýaşaýan hem bolsak, bir maşgalanyň adamsydyrys. («Sowet edebiýaty» žurnaly)