aýran

Gatyk ýaýylyp ýagy alnandan soň galýan suwuk çal.

 • Aýran! Aýran! Aýran! Aýrandan içiň, Lawaşsyz, çöreksiz doýrandan içiň! (G. Seýitliýew, Saýlanan goşgular)

 • Aýrana gelen tabagyny gizlemez. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • aýrana
 • aýranda
 • aýrandan
 • aýrandygy
 • aýrandygyny
 • aýrandyklaryny
 • aýrandyrlar
 • aýranlarynda
 • aýranlygynda
 • aýrany
 • aýranyma
 • aýranymy
 • aýranymyzda
 • aýranyna
 • aýranyny
 • aýranyň
 • aýranyňda
 • aýranyňdan