aýran

Gatyk ýaýylyp ýagy alnandan soň galýan suwuk çal.

  • Aýran! Aýran! Aýran! Aýrandan içiň, Lawaşsyz, çöreksiz doýrandan içiň! (G. Seýitliýew, Saýlanan goşgular)

  • Aýrana gelen tabagyny gizlemez. (nakyl)