aýra

Biri-birinden aýrylan, aýralykda bolan, üzňe.

aýra düşmek

Her biriň bir ýere düşmek.

  • Sen nähili bolup bizden aýra düşdüň?

aýra salmak

Biri-birinden aýyrmak, aýralykda ýaşatmak.

  • Ýurdy bilen haýyn duşman, Aýra saldy ýardan ýary. (B. Kerbabaýew, Aýlar)