aýdyňlaşdyrmak işlik

[a:ýdyňlaşdyrmak]

Anygyna ýetmek, hakykatyna düşünmek, takyklamak, belli etmek.

  • Bolup geçen betbagtçylykly waka gylyk-häsiýetleri aýdyňlaşdyrýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Bu meseläni aýdyňlaşdyrmak gerek.