aýat

[a:ýat]

Dini söz Gurhanyň bir süresi, gurhandan alnan şygyr (dine ynanýan adamlaryň arasynda öleniň hatyrasyna okalýan doga).

  • Şonuň üçin ol toý gutlajagyny, ýas tutup, aýat okajagyny bilmän, mähetdel galypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Eýlediler uly hormat, Oňa okap doga, aýat. (A. S. Puşkin, Ertekiler)

  • Öli aýatdan doýmaz, diri-hezzetden. (nakyl)