aýakýalaň

Ser. Aýakýalaňaç.

  • Aýakýalaň gezeni üçin jaýryk-jaýryk bolan dabanlary-da ökjeleri-de onuň gözelligini bozup bilmeýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)