aýşy-eşret

Sapaly çag, wagtyhoşluk, şatlykly döwran.

  • Agşamyňyz aýşy-eşretde geçsin! (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Şolaryň ikisi-de tomsuň jöwzaly aýlarynda Tähran aristokratlarynyň dynç alyş we aýşy-eşret sürýän ýerleridi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)