aýňaltmak işlik

  1. Keselden açylyşmagyna kömek etmek, syrkawyň ganymatlaşmagyna ýardam etmek.

  2. Özüne getirmek, akyl-huşuna aýlandyrmak.

  3. Göçme manyda Gurplandyrmak, daýandyrmak, özüni tutdurmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aýňaltmak - aýňaldýar, aýňaldar, aýňaldypdyr.