aýňalmak işlik

 1. Keselden açylyşmak, syrkawlykdan birneme sagalmak, ganymatlaşmak.

  • Operasiýadan soň, syrkaw gün-günden aýňalmaga başlady.

 2. Özüne gelmek, akyl-huşuna aýlanmak.

  • Elgüşüň zarp bilen urmagy eýle-beýle urgy bolmasa-da, möjek şol bada aýňaldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýaňy gala süsdürilende seňselän balyk indi aýňalypdy. (N. Jumaýew, Syrly Gala)

 3. Göçme manyda Gurplanmak, daýanmak, tijenmek.

  • Aýybyny ýaşyran aýňalmaz. (nakyl)