açyklyk

  1. Ýapyk dällik, bagly dällik.

  2. Şat göwünlilik, şähdi gowulyk.

  3. Tekiz ýer, boş meýdan.

    • Peliň içindäki açyklykda üýşürilen kartoşka hasylyň bol bitenligine şaýatlyk edýärdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem açyklyk - açyklygy.

eli açyklyk

seret el