açykgöwünlilik

Şähdaçyklyk, şadyýanlyk.

  • Ol gara gözleriniň soraýjy nazaryny Pawele dikip, açykgöwünlilik bilen ýylgyryp, jogaba garaşdy. (M. Gorkiý, Ene)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem açykgöwünlilik - açykgöwünliligi.