açgözli sypat

[a:çgözli]

Gözi ganmaýan, gözi doýmaýan, doýma-dolmaz.

  • Ýurtbasar, maýadar, az gözli baýlar, Dawa bolsa, asla gan doýmaz hiç. (Mollamurt, Saýlanan eserler)