açgözlülik

[a:çgözlülik]

seret açgözlük

  • Onuň ýüzüne açgözlülik bilen seretdim. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem açgözlülik - açgözlüligi.