žanr at

  1. Sýužeti we stilistik alamatlary bilen häsiýetlenýän sungat eserleriniň bir görnüşi.

  2. Edebiýat termini Edebi eserleriň aýratyn bir görnüşi.

    • Ata Salyhyň poeziýasynyň esasy žanry lirikadyr.