žabra

Suwda ýaşaýan balyk, gurbaga we başga jandarlaryň dem alyş organlary.

  • Suwda ýaşaýan pes oňurgaly haýwanlarda žabra dem alyş organlarydyr. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)