şytyrdawuk şy‧tyr‧da‧wuk

Şytyrdyly ses edýän, şytyrdyly seslenýän.

  • Şytyrdawuk kagyzlar iki penje arasyna gysyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şytyrdawuk - şytyrdawugy.