şuluklyk

Bulagaýlyk, bulaşyklyk, tertipsizlik, şowuna dällik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şuluklyk - şuluklygy.