şuluk şu‧luk

Könelişen söz Bulagaý, bulaşyk, tertipsiz, şowuna bolmadyk.

  • Hernä şeýle bolawersin, bolmasa işlerimiz şuluk! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şuluk - şulugy.