şugullamak işlik

Birini ýamanlap gürrüňini etmek, birini ýamanlap, biriniň gizlin syryny başga birine habar bermek.

  • Bir dönük bir dildüwşük hakynda häkimlere şugullapdyr. (Gadymy dünýä taryhy)