şowwuldy şow‧wul‧dy

Güýçli ýel turanda we ş. m. çykýan ses.

  • Töwerekde şemalyň şowwuldysyndan başga hiç zat eşidilmeýärdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • şowwuldyly
  • şowwuldysyndan