şowhunly sypat

 1. Şowhunly ses bilen, zenzeleli.

  • Uzakdan çagalaryň şowhunly sesleri eşidilýärdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Oturanlar edermenlik bilen magtandylar, şowhunly gülüşdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şowhunly el çarpyşyk dokladçynyň sözüni örtüp durdy.

 2. Göçme manyda Hyjuwly, joşgunly.

  • Deňziň şowhunly tolkuny onuň ünsüni özüne çekýärdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • şowhunlyja
 • şowhunlylygyny
 • şowhunlylyk