şowhun at

 1. Joşgunly ses, zenzele.

  • Atlaryň kişňeşýän sesleri, itleriň üýr ýän sesleri dynç oturan obany uly şowhuna salýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • O-ho, oglanlar, şowhuny goýsaňyz-laň! (N. Jumaýew, Ak derek)

  • Uly şäheri şowhuny üç kilometrden eşidilýärdi. («Pioner» žurnaly)

 2. Göçme manyda Hyjuw, joşgun.

  • Şowhun bilen işlemek.


Duş gelýän formalary
 • şowhuna
 • şowhunam
 • şowhundan
 • şowhundy
 • şowhunlar
 • şowhunlary
 • şowhunlaryna
 • şowhunlaryny
 • şowhunlaryň
 • şowhunly
 • şowhunlygyny
 • şowhunlyk
 • şowhunlylygyny
 • şowhunlylyk
 • şowhunsyz
 • şowhunsyzlyk
 • şowhuny
 • şowhunydy
 • şowhunyn
 • şowhunyna
 • şowhunynda
 • şowhunyndan
 • şowhunyny
 • şowhunynyň
 • şowhunyň
 • şowhunyňdan