şowa

şowa kör

  1. Daşdan gowy görmeýän, kütek gözli.

    • Onuň gözi şowady;.

  2. Dar düşünjeli, uzakdan görmeýän.

    • Çala sowatlylygy bilen şowa kör Pökgen Elliniň asyl sypatyny görenokdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)