şindi

Şu wagta deňeç, şu çaka çenli, häzirlikçe, entek, heniz, häzir.

  • Aý, bolýar-da, şindem sen ikinji orny aldyň! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Saýak ýörme, taýak bar, şindiden däl, baýak bar. (nakyl)