şikesli sypat

Şikes ýeten, şikes düşen, şikesi bar bolan.

  • Onuň eliniň şikeslidigini görüp, ýüregim hasam ýandy. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)


Duş gelýän formalary
  • şikeslidigi
  • şikeslidigine
  • şikeslidigini
  • şikesliligi
  • şikesliligini
  • şikesliligiň
  • şikeslilik