şikaýat at

[şika:ýat]

  1. Bir erbetlik, nädogry iş we ş. m. barada närazylyk bildirilip edilýän arz.

    • Ol ferma müdirinden şikaýat edip başlady. («Kolhoz günleri»)

    • Meniň öz kysmatyma şikaýatym ýok.

  2. Ýuridik termin Bir adalatsyzlygy, nädogrulygy ýok etmek barada ýazylan arza.

    • Graždanalryň her hili şikaýatlaryny kanun esasynda çözýärler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)