şertnama

[şertna:ma]

Iki tarapyň hem razylygy boýunça esasy hat üsti bilen baglaşylýan ylalaşyk.

  • Begenç, düzen şertnamalaryňy biz gözden geçirdik. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)