şepbiklemek işlik

Şepbik tutmak, şepbik emele gelmek.


Duş gelýän formalary
  • şepbikleme