şem

Ýagly jisimden taýajyk görnüşli ýasalan, içi ýüplük pelteli yşyk beriji enjam.

  • Bu ýerdöläniň bir ýan gapdalynda şem ýanyp durdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Onuň ýüreginiň örän çuňlugynda peýda bolan bir şatlyk alamaty garaňky öýde ýandyrylan şem ýaly bolup ýylpydaýardy. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)