şelpe1

Türkmen aýal-gyzlarynyň käbir şaýlarynyň halka berkidilen aşaky bölegi.

  • Egnine dökülip şelpe gotazlar, Gyzyl gupba ýalpyldaýar başynda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

şelpe2

Dokmaçylyk Hala setir salynýan pişme görnüşli gyra nagşy.

şelpe3

Sazçylyga degişli Dutaryň gapagyna kakylyş usuly, ýoly.