şeýtmek işlik

Şeýle etmek, şunuň ýaly etmek, şu hili etmek.

  • Şeýdäý, ýene bir-iki sagatdan geläý! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şeýtmek - şeýdýär, şeýder, şeýdipdir.