şapyrdaşmak işlik

Şapyrdyly ses edişmek, birnäçe bolup şapbyldatmak.

  • Şapbyldaşyp nahar iýmek.

şapyrdaşmak işlik

Şapyrdyly ses edişmek, birnäçe bolup şapyrdamak.

  • Suwuň içinde balyklar şapyrdaşýardylar.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.