şapbatlamak işlik

[şapba:tlamak]

Şapbat bilen urmak, şarpyk çalmak, şapalak bermek.