şama-şaýyrdy şa‧ma-şa‧ýyr‧dy

  1. Boş, biderek, netijesiz (gürrüň).

  2. Tertipsiz edilýän hereket, eden-etdilik (iş hakda).

şama-şaýyrda gitmek

Biderek sarp edilmek, harçlanmak, dargadylmak.

  • Ýorunjalar bolsa bu ýyl hem geçen ýyllardakysy ýaly şama-şaýyrda gitdi. («Tokmak» žurnaly)