şam

[şa:m]

  1. Könelişen söz Iňrik garalan wagty, Gün batan çagy, agşam.

    • Şam wagty.

  2. Agşamlyk nahary.

    • Şagala şam üçin ogul dogan ýok, Oglundan, gyzyndan asla doýan ýok. («Oktýabryň Ýalkymy»)

şam salmak

Batmak, ýaşmak.