şam şam

[şa:m]

 1. Könelişen söz Iňrik garalan wagty, Gün batan çagy, agşam.

  • Şam wagty.

 2. Agşamlyk nahary.

  • Şagala şam üçin ogul dogan ýok, Oglundan, gyzyndan asla doýan ýok. («Oktýabr ýalkymy»)

şam salmak

Batmak, ýaşmak.


Duş gelýän formalary
 • şama
 • şamda
 • şamdaky
 • şamdan
 • şamlar
 • şamly
 • şamlygam
 • şamlygy
 • şamlygyna
 • şamlygyny
 • şamlyk
 • şamlylar
 • şammy
 • şamy
 • şamym
 • şamymyz
 • şamyna
 • şamyň