şalpy-şaraň şal‧py-şa‧raň

Öl-myžžyk bolan, ezilen (egin-eşik hakynda).

  • Egnindäki dony bütinleý şalpy-şaraňdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • şalpy-şaraňdy