şahyrana şa‧hy‧ra‧na

[şa:hy:ra:na]

Edebiýat termini Şahyrçylyga degişli bolan.

  • Ol, ertiriň şahyrana görnüşine baka-baka ganyp bilmedi we derrew bile guwanmak üçin Ýewgenini-de oýatmakçy boldy. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)

  • Halk şahyrana döredijiligi.


Duş gelýän formalary
  • şahyranalygy
  • şahyranalygyny
  • şahyranalygyň
  • şahyranalyk