şahyrana

[şa:hy:ra:na]

Edebiýat termini Şahyrçylyga degişli bolan.

  • Ol, ertiriň şahyrana görnüşine baka-baka ganyp bilmedi we derrew bile guwanmak üçin Ýewgenini-de oýatmakçy boldy. (B. Seýtäkow, Saýlanan Eser-ler)

  • Halk şahyrana döredijiligi.