şahy

[şa:hy]

Gara-ala, gök-ala we ş. m. dürli reňkli ýüpek mata.

  • Onuň boýdaşynyň egninde şahy köýnegi bilen başyndadaky dürli öwsüp duran gotazly tahýasy özbek biçüwindedi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)