şahy şa‧hy

[şa:hy]

Gara-ala, gök-ala we ş. m. dürli reňkli ýüpek mata.

 • Onuň boýdaşynyň egninde şahy köýnegi bilen başyndadaky dürli öwsüp duran gotazly tahýasy özbek biçüwindedi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • şaha
 • şaham
 • şahy-da
 • şahydyr
 • şahylarynyň
 • şahylaryň
 • şahyly
 • şahym
 • şahyma
 • şahymdan
 • şahyny
 • şahynyň
 • şahysyny
 • şahyň
 • şahyňa
 • şahyňy
 • şahyňyzdan
 • şahyňyzy