şahandazlyk şa‧han‧daz‧lyk

[şahanda:zlyk]

Saz-söhbeti söýmeklik, oturylyşygy, gürrüňçiligi gowy görmeklik.

  • Ýigitler heniz jaýy kemally saýgarmaýardylar welin, sesiň iki aýaklynyň şahadazlyk şowhunlary boldugyny mazaly aňlapdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şahandazlyk - şahandazlygy.


Duş gelýän formalary
  • şahandazlyga
  • şahandazlygy
  • şahandazlygyna
  • şahandazlykda