şaggyldaşmak şag‧gyl‧daş‧mak işlik

Şaggyldyly ses edişmek, şaggyldyly seslenişmek.

  • Şaggyldaşyp bulaklar akýar.

  • Şaglawuklardan şaggyldaşyp suw akýar.


Duş gelýän formalary
  • şaggyldaşyp