şadyhorram şa‧dy‧hor‧ram

[şa:dyhorram]

Örän şat, gaýgy-gamsyz, örän keýpli.

  • Köp wagtlar gezdim gözýaşym döküp, Indi şady-horram bolasym gelýär. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • şadyhorramlygy
  • şadyhorramlygyny
  • şadyhorramlyk